Bil Swedens vd Bertil Moldén kan vara Almedalens mest upptagna man. Han modererar ett seminarium på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Varje dag. Plus en politisk utfrågning varje kväll.
– Detta ingår i mina arbetsuppgifter på Bil Sweden, så jag är redan påläst i frågorna. Men som moderator måste man också läsa av publiken. Vi försöker också att ha paneler som är 360 grader, så ibland kan det slå gnistor deltagarna sinsemellan. Det blir spänst i diskussionerna, eftersom vi ofta har så bra talare. Idag (måndag) hade vi minister, vd och vice vd inom fordonsindustrin och facken.
 
– Vi har också haft ett seminarium om klimat med både skeptiker och alarmister. Det är roligare när alla kommer till tals. Publiken får avgöra vad som är vettigt av det som sägs, och vår publik är intresserad och intelligent. Då är det inte svårt att vara moderator.
 
Detta är Bertil Moldéns femte Almedalsvecka, Bil Sweden har varit på plats i sammanlagt sju år.
– Det är olyckligt att Båstad-veckan krockar. Det har varit näringslivets arena, men det som diskuteras där har bäring på många av de frågor som tas upp här. Även på Folk och försvar har det blivit vanligare med politik och näringsliv. Så nu finns det tre arenor, men Almedalen är fortfarande störst.
 
Under måndagens maratonseminarium diskuterades det om jobben kommer tillbaka till bilindustrin. Under krisen försvann uppemot 40 000 jobb, enligt Moldén. Bilindustrin är besviken på regeringen, både under krisen och idag.
– Beträffande det särintresse som Reinfeldt kallade bilindustrin i sitt tal, håller vi inte med. I övriga Europeiska länder betraktas inte bilindustrin som ett särintresse. Vi vill ha samma förutsättningar som andra länder. Detta är en global industri, och då krävs globala förutsättningar. Annars riskerar bilindustrin i Sverige att inte ha någon framtid.
 
Bertil Moldén menar också att det krävs mer resurser till forskning och utveckling för att rädda kvar industrin. Så länge forskning och utveckling finns i Sverige, kommer även produktionen att göra det.
– Industrin satsar i dag 450 miljoner kronor per år, och staten lika mycket. Vi tycker att staten borde satsa mer. Ett problem är också att ungdomarna inte väljer naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet, ett annat är att skolan måste uppgradera sina lärare och visa på att det är OK att arbeta inom produktionen.
 
En konkret åtgärd för att få fler ungdomar till industrin är att sänka momsen på körlektioner. Eftersom körkort ofta är ett krav. På körlektioner är det 25 procent, men på exempelvis ridlektioner är det 6 procent.
– Många har inte råd att ta körkort idag, och det blir en klassfråga.
 
Framtidens bilmarknad kommer inte att se ut som idag. Nu säljs cirka 15 miljoner bilar i Asien, 15 miljoner i Nordamerika och 15 miljoner i Europa. Totalt säljs cirka 70 miljoner bilar världen över.
– I år blir Kina världens största bilmarknad med 14 miljoner sålda bilar. Om tre år säljs 40 miljoner bilar. Tillväxten är exponentiell. Sedan tillkommer den Indiska marknaden.
 
Den svenska marknaden, med 250 000 sålda bilar per år, är mikroskopisk i jämförelse. Därför måste svensk industri tillverka bilar som blir attraktiva på den globala marknaden. Att Volvo nu fått kinesiska ägare, kan vara ett steg på vägen till nya marknader.
 
Och jobben kommer tillbaka till bilindustrin, men inte lika många, och det är inte samma jobb som förr.
– Nej, det blir i form av tjänster som service och reparation.