Omsättningen ökade med 3 procent till 61 miljoner kronor under 2009.
Bolaget gjorde en fördubblade sin rörelseförlust till -1,2 miljoner kronor. Främst ökade personalkostnaderna med 11 procent till 16 miljoner kronor. Resultat efter finansnetto uppgick till -940 000 kronor (748 000).

Bolagets samlade vinstmedel uppgår till 1,9 miljoner kronor.