Frågan som diskuteras är hur förlossningsvården i Stockholm fungerar. På Twitter anser flera kommentatorer att Irené Svenonius inte pratar med pressen utan i stället gör pr stället med hjälp av Margaux Dietz. Dock har Irené Svenonius låtit sig intervjuas av flera av de största medierna i frågan.

Och även Aida Hadzialic ska prata förlossningsvård hos Margaux Dietz.

”För att få en helhetsbild av en fråga krävs ofta flera perspektiv. Därför valde vi att tacka ja till en förfrågan från Margaux Dietz med temat förlossningsvården när vi informerades om att finansregionrådet Irene Svenonius skulle vara med i programmet”, berättar Simon Andersson, kommunikationsansvarig hos Socialdemokraterna i Region Stockholm.

Irene Svenonius (m) fick ju negativa kommentarer för sitt inslag hos Margaux. Hur ser ni på risken att råka ut för liknande?

”Irene Svenonius mötte kritik för sin medverkan eftersom hon historiskt många gånger valt att inte ställa upp på ansvarsutkrävande intervjuer med journalister. Vi har inte det problemet”.