Efter en artikel i Dagens Nyheter riktades kritik mot energiminister Anders Ygemans proposition om hur elnätsbolagens ska kunna använda sina intäktsramar till att uppgradera el-näten. Förslaget dras nu tillbaka. Förslaget, Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, dras nu tillbaka.

”Vi drar tillbaka propositionen eftersom det inte finns en riksdagsmajoritet som står bakom förslaget”, meddelar Anders Ygemans pressavdelning.

Vad händer nu?

”Vi inleder nu en dialog med riksdagspartierna om vilka justeringar som kan göras”.