Regeringens förslag om hur elkraftsbolagen ska kunna finansiera elnät som klarar kapacitetsbehoven, inte minst i södra Sverige har fått svidande kritik bland en del remissinstanser. Energiminister Anders Ygeman kallas därför in till näringsutskottet där han ska få förklara sig.

Det är Dagens Nyheter som har tagit fram uppgifter om att Anders Ygeman har förhandlat med elnätsbolaget Eon som ska få ta 8 miljarder kronor mer av kunderna i vinst för att säkra elförsörjningen. Men den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät anser att det går att lösa för 20 miljoner kronor. Regeringens förslag med Eon-uppgörelsen kommer första veckan i oktober upp för behandling i riksdagen. Hur ska då oppositionen agera?

– Vi har inte satt ner foten än. Det har kommit mycket ny information, säger Lars Hjälmered som är Moderaternas energipolitiska talesperson.

Klart är att Moderaterna har tagit beslut om att kalla in Anders Ygeman till näringsutskottet samt Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät.

– Vi vill bringa klarhet i uppgifterna i DN. Ska man tro DN fanns andra lösningar på elkrisen än de som statsrådet förhandlade fram. Därför tycker jag att det är bättre att få höra det direkt från hästens mun och få svar på frågorna direkt så kan vi sedan ta ställning till propositionen.

Lars Hjälmered vill dock sätta problematiken i en kontext.

– Allt emanerar ur att vi hade en elkris. Ett antal företag, som Pågen, sa att elen inte kommer att räcka. Det kom oroande signaler från Stockholm att tunnelbanan inte skulle kunna byggas ut. För ett år sedan var i ett läge där vi undrade ’hur katten ska detta lösas’. Det kom krispaket. Men jag är övertygad om att sista ordet inte är sagt i sakfrågan. Vi kommer att behöva ta ett ansvar för att energiförsörjningsystemet ska räcka till.

I en intervju med Dagens Nyheter öppnar Anders Ygeman för att förstatliga elkraftsnätet. Det är inte Lars Hjälmered inne på.

– Det är fel fråga att fokusera på. Oavsett om det handlar om statliga eller privata företag måste huvudfokus ligga på att få fram rimliga regler framöver så att kunderna betalar för mycket och bolagen kan investera.

Lars Hjälmered antyder att frågan behöver utredas mer.

– Jag tror att det behövs en utredning eller annat för att se hur elmarknadsreglerna ser ut framåt. De senaste åren har det varit problematiskt med domstolsavgöranden och ryckigheter för kunderna och för bolagen som ska investera.  Man behöver hitta konsensus bland olika aktörer.

Även Sverigedemokraterna kommer att kalla in Anders Ygeman till näringsutskottet, något som har skett i samråd med Moderaterna.

– Det finns en dialog om hur ärendet ska hanteras. Lagstiftningen på det här området är väldigt teknisk till sin karaktär och det bra om alla parter nu har lite ödmjukhet, säger Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Han tar särskilt fasta på Energimarknadsinspektionens remissvar.

– Det är ju den myndighet som har ansvar för att balansera de intressekonflikter som finns elmarknaden. Deras uppfattning skiljer sig radikalt från regeringen och då behöver vi uppdatera oss. Uppenbarligen har regeringen inte gjort en riktig konsekvensanalys av förslaget och vilka effekter det har för elnätskunderna och elnätsbolagen.

Hur ser ni på att förstatliga elkraftsnätet?
 – Det är ingen fråga som diskuteras för stunden. Det skulle vara ett stort ingrepp. Svårigheten är att mycket ligger i privata företag och det skulle vara svårt att lösa ut. Men det skulle vara ett sätt att lösa frågan långsiktigt. Det kommer att vålla fortsatta samtal.