Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund Almega vill ökar svenska tjänsteföretags konkurrenskraft nu när digitalisering och automatisering rullar in även över tjänstesektorn.

”Techbranschen bidrar i dag nästan lika mycket till Sveriges bnp som de traditionella industrierna tillsammans. Men det går inte att luta sig tillbaka, för att konkurrenskraften ska bestå krävs ytterligare satsningar på tjänsteforskning och innovation”, kommenterar Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Almegas har studerat utvecklingen i rapporten Tjänstesektorn ritar om kartan över framtidens forskning och innovation.

”Företagen har mycket positiva erfarenheter från sina samarbeten med akademin men vittnar samtidigt om att investeringar i forskning kan vara svårmotiverade på kort sikt. Ibland skapas värdet först långt senare och då är ekonomin svår att få ihop”, redogör Andreas Åström.

I rapporten presenterar Almega fem reformförslag:

* Förstärkt FoU-avdraget så att även små företag och konsultverksamheter kan ta el av dem.

* Ökad samverkan inom omsorgsforskningen mellan offentlig sektor och välfärdsföretag så forskningen kan ske närmare företagen ute i kommunerna och inte bar vid lärosätena.

* Ökade investeringar i digitalisering, regeringens satsning på ett forskningsprogram om digitalisering på 40 miljoner kronor årligen från år 2023 ”räcker inte”.

* Relevanta innovationsprogram, Vinnovas strategiska innovationsprogram måste vara utformade så att de passar tjänstesektorn.

* Översyn av Vinnovas stödnivåer som i dag begränsas till 50 procent.