Rapporten visar att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda har ökat från 65 procent kvartal 1 2021 till 74 procent 2023. Detta beror, enligt rapporten, på att efterfrågan på arbetare har ökat efter pandemin samt att antalet inrikesfödda i arbetsförbar ålder (20–64 år har minskat. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda har minskat i ”motsvarande grad” efter pandemin.

Almega har med hjälp av SCB undersökt arbetsmarknaden i landets 19 särskilt utsatta områden. Almega konstaterar att det är inom tjänstesektorn jobben ökar mest, samtidigt som många av Almegas medlemsföretag har svårt att hitta personal. Rapporten visar också att det är betydande skillnader mellan män och kvinnor och nyanlända när det gäller de vanligaste jobben i särskilt utsatta områden.

 

de fem vanligaste yrkena bland män i särskilt utsatta områden
Lager- och terminalpersonal 6,9%
Städare 6,7%
Restaurang- och köksbiträden, med flera 5,6%
Buss- och spårvagnsförare 4%
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete 2,3%
Övriga servicearbetare 2,3%

 

de fem vanligaste yrkena bland män i särskilt utsatta områden
Städare 11,7%
Barnskötare 9,6%
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 9,2%
Vårdbiträden 5,9%
Personliga assistenter 5,2%

 

de fem vanligaste yrkena bland nyanlända män i särskilt utsatta områden
Restaurang- och köksbiträden, med flera 12,7%
Städare 9,8%
Lager- och terminalpersonal 7,9%
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 3,1%
Kockar och kallskänkor 3%

 

de fem vanligaste yrkena bland nyanlända kvinnor i särskilt utsatta områden
Städare 28,4%
Vårdbiträden 7,8%
Barnskötare 7,3%
Personliga assistenter 6,8%
Restaurang- och köksbiträden, med flera 6,6%