Arbetsgivarorganisationen har i dag 170 medlemsföretag verksamma inom säkerhets- och bevakningsbranschen. Men nu ska organisationen även ta tag i för medlemmarna viktiga branschfrågor och bildar därmed en branschorganisation.
 
– I och med att det finns vissa branschfrågor som inte hanteras i stort sett i dag, som är viktiga för våra företag, så ser vi behovet av att vara både en arbetsgivarorganisation och en branschorganisation, säger Richard Orgård, branschansvarig på Almega Säkerhetsföretagen.
 
Bland de frågor som Almega Säkerhetsföretagen ska fokusera på nämns exempelvis offentlig upphandling, etik, trovärdighet, utbildning och förbättrade leveransvillkor för företagen.
 
Samtidigt anställs Björn Ericsson, senast säkerhetschef på G4S, som branschexpert.
 
Det finns dock redan i dag en branschorganisation som företräder många av Almega Säkerhetsföretagens medlemmar. Richard Orgård betonar dock att de inte är en konkurrent till Säkerhetsbranschen.
 
– Vi ska inte vara en konkurrent utan snarare ett komplement till de frågor som inte drivs för just bevaknings- och säkerhetsföretagen. Då tänker jag just offentlig upphandling, som ligger nära våra kollektivavtal och villkor, säger han.