Det är i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som helsidesannonserna syns. Annonserna är riktade till årets nobelpristagare, som Robert Lefkowitz och Brian Kobilka och är skrivna på engelska.
 
I annonsen går det bland annat att läsa: ”Together with colleges and universities, we create innovative environments for students and scientists. All in order to support good ideas and put Sweden on the map of knowledge”.
 
Det är första gången som Akademiska hus kommunicerar så här brett och tanken med kampanjen är att förtydliga Akademiska hus roll och vad bolaget står för, berättar kommunikationschefen Cecilia Nielsen.
 
– Det finns en syn på oss som inte stämmer överens med verkligheten, att vi exempelvis har monopol. Vi behöver en långsiktig attitydförändring hos vissa i målgruppen och vill visa upp att vi är med och bygger upp Sverige som kunskapsnation tillsammans med universiteten, säger hon.
 
Men varför skriver ni på engelska, riktat till nobelpristagarna?
– Det kan vara trevligt att uppmärksamma en aktuell händelse. Alla svenskar är ju stolta över Nobelpriset, som bygger på kunskap, något vi jobbar för varje dag. Då vill vi visa hur vi kan bidra med vårt perspektiv. Men det här är bara en del i kommunikationen, vi kommer göra massa andra saker också.
 
Det har ju riktats kritik mot er för att ni har för höga hyror. Skulle inte skolorna kunna lägga mer på forskningen om hyrorna var lite lägre?
– Lärosätena får sina forskningspengar från utbildningsdepartementet, och de räknar ju självklart med att lärosätena har en viss andel lokalkostnader.
 
Hon fortsätter:
 
– Vi hyr inte heller ut till alla universitet och högskolor, utan 62 procent. Det finns andra aktörer. Våra hyror är marknadsmässiga och vi kan inte dumpa marknaden genom att sänka våra hyror, för då blir det orättvis mot en annan högskola som inte har Akademiska hus som hyresvärd. Den vinsten som görs går också tillbaka till statsbudgeten i form av utdelning till finansdepartementet och investeras i framtida kunskapsmiljöer hos lärosätena.
 
Några fler kampanjer av denna storlek planeras inte just nu.
 
– Sedan blir det mer långsiktigt. Den här typen av annonser kostar ju en del, det jobbar iv inte med hela tiden. Vi kommer bland annat jobba mer med vår webbplats, med fack- och branschpress. Långsiktigt stärka våra relationer och visa vad vi gör för nytta.
 
Hur mycket kampanjen kostat kan Cecilia Nielsen inte svara på.
 
– Jag har inte det i huvudet, men vi har prutat ganska duktigt.
 
Akademiska hus har jobbat med byrån Stendahls. Förutom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet går annonserna också i Metro, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan.