Under det senaste bokslutsåret (brutet i september) minskade omsättningen med 7,5 procent till 38,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet klockade in på 4,4 miljoner kronor, en minskning med 25 procent från föregående år. Ägarna av byrån tar ut 3,2 miljoner kronor av byråns vinstmedel, något som sänker soliditeten till 15 procent.
Personalstyrkan minskade från 14 till 12 snittmedarbetare. Lön till vd och styrelse ökade från 2,0 till 2,7 miljoner kronor. Då minskade tantiemet från 548 000 till 222 000 kronor.