Bokslutet visar att omsättningen hamnar på 28 (31) miljoner kronor. Rörelseresultatet stärktes något, från en förlust på -62 000 till en vinst på 28 000 kronor. Kostnaderna bantades med 9,5 procent. Antalet anställda uppgick till 21 personer. SNS Service har som uppgift att ”i olika former sprida resultatet av moderförningens forskning”. Under 2009 gav SNS ut 37 titlar. SNS räknar med att öka till 41 titlar i år.