En stor majoritet av de fem LO-förbunden inom det fackliga samarbetet 6F lämnar Las-förhandlingarna. Men inte alla. Därmed är det inte bara LO som splittras i frågan utan även 6F.

Byggnads, Seko, Transport, Målarna, Fastighetsanställdas förbund ar röstat om att hoppa av Las-förhandlingarna. Utöver det har Pappers, som tidigare var medlem i 6F, anslutit sig. Däremot har Elektrikerna inte hoppat på samma tåg som 6F plus Pappers.

De avhoppade förbunden skriver i ett uttalande:

”Det har inte presenterats något nytt i LO-styrelsen som förändrar förutsättningarna i förhållande till tidigare beslut. Att återgå till förhandlingar trots att den så kallade Toijerutredningen ligger som en våt filt över detta är för oss obegripligt. Samtidigt har vi ett enhälligt beslut på LOs representantskap som förhindrar möjligheterna att förhandla om exempelvis saklig grund”.

Förbunden inom det splittrade 6F säger sig vara ”djupt oroade över den splittring som nu finns i denna fråga inom LO” och riktar också kritik mot den fackliga centralorganisationen.

”Vår uppfattning är att det inom LO varit brist på öppenhet och transparens i slutet av denna process. Detta är ytterligare en anledning till att det saknas förutsättningar att fortsätta dessa förhandlingar. I grunden handlar vårt ställningstagande om att vi är måna om LO. Vi tror inte att det är bra för LO att återuppta förhandlingarna”.

Urban Pettersson, förbundsordförande för Elektrikerna, skickar en skriftlig kommentar:

”Jag uppfattar att vi är överens i LO-styrelsen att vi måste öka tryggheten för alla anställda i Sverige. Men hur är vi fortfarande oeniga om. Därför har Elektrikerna valt att lägga ned sin röst för att inte förvärra situationen”.