Omsättningen minskade med närmare 20 miljoner kronor, till 73 miljoner kronor. Rörelseresultatet backade från 6,3 miljoner kronor till 797 000 kronor. Siffrorna gäller för det senaste bokslutsåret brutet 1 maj. Ägarna till Piratförlaget har också bildat ett holdingbolag som äger Piratförlaget AB till 100 procent. Personalstyrkan minskade från 11 till 10 personer.