SPI Service har som uppgift att ”tillvarata och befrämja oljebranschens intressen”. Under år 2009 ökade omsättningen något till 13,2 miljoner kronor. Den största delen av intäkterna kommer från försäljning av tjänster till medlemmarna. Personalkostnaderna ökade med 4,5 procent till 9,2 miljoner, dock utan att personalstyrkan ökade. Den låg kvar på 6 medarbetare.
Styrelsen, med den tidigare folkpartistledaren Bengt Westerberg som ordförande,  och vd tog ut 1,5 miljoner kronor.