Pengarna ska gå till att utbilda chefer och anställda på de olika myndigheterna . Så här skriver regeringen i sitt beslut.

“Utbildningen ska även ge kunskap om statstjänstemannarollen och det offentliga uppdraget i förhållande till sexköp m.m. Vidare ska den del av kom-
petenssatsningen som riktas till statsanställda erbjuda stöd för att hantera och förebygga situationer där det förekommer erbjudanden som rör köp av sex,
konsumtion av pornografi, besök på sexklubb m.m. i samband med tjänsteutövning. Chefsutbildningen ska därtill tydliggöra för statsförvaltningens chefer hur de kan agera i sin roll som arbetsgivare och ledare för att förebygga sexköp, porrsurfning m.m., samt ge råd om hur de kan hantera detta om det skulle inträffa.”

Av Tonchi Percan