Fackförbundet Vision ökar för nionde året och närmar sig 200 000 medlemmar. Och värvar nästa medarbetare med en robot.

Under 2019 ökade Vision antalet medlemmar med 1 procent, från 197 000 till 199 000. 28 procent v de nya medlemmarna var 30 år eller yngre. Chefer, socialsekreterare och administratörer är de yrkesgrupper som ökar mest.

”Under 2020 kommer Vision fortsätta att driva på för ett mänskligare arbetsliv med ökad hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Det handlar till exempel om att öka medlemmarnas inflytande över löner och villkor men också om att utveckla medarbetarnas kompetenser när arbetslivet ställer om”, kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Vision inleder det nya året med att stoltsera med att förbundet ska värva en ny medarbetare via Roboten Tengai som rekryteringsföretaget TNG har utvecklat kring Furhats teknik. Roboten ska intervjua nio personer som ett ”sätt att komma bort från fördomar och istället fokusera på kompetens”. Huruvida kollektivavtal finns för Tengai, framkommer inte.