Stiftelsen Daniel Sachs Foundation får en generalsekreterare.

Det är Stockholms hållbarhetschef Paul Alarcón Alanes som får jobbet. Han har tidigare jobbat på Prime och United Minds.

Han har sedan tidigare jobbat med att utvecklas Daniels Sachs stiftelses politikerskola Höj rösten.

Hur gick det till när du fick uppdraget?
 – Daniel och jag har med arbetat ihop med varierande intensitet sedan 2014 och nu stod alla stjärnor rätt. Rent konkret skakade vi hand i en hotellobby i London tidigare i år, säger Paul Alarcón Alanes.

Vad ska du uträtta?
Vårt mål är en vital demokrati för nästa århundrade. Mitt uppdrag blir att initiera projekt, skapa plattformar och föra samman människor som flyttar oss närmare det målet.

Vad tror du det är med politikens funktionssätt som gör att den inte tycks klara denna tids utmaningar?
Att många av demokratins institutioner är sprungna ur ett annat samhälle och är formade av en annan tid spelar naturligtvis roll för hur framgångsrikt vi kan möta dagens komplexa utmaningar. Samtidigt ska vi inte överdriva hur dåligt allt är. Mycket fungerar trots allt rätt bra i Sverige.

Vad får du för lön?
Jag är nöjd, men pengar spelar en underordnad roll i sammanhanget.