Socialdemokraterna går till val på flera förslag utvecklade med fackförbundet Kommunal:

* 90 procent av de kommunalt anställda ska vara tillsvidareanställda, bland annat kommer det att innebära att kommunerna inrättar vikariepooler.

* Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som går igenom  vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare.

* Fler utbildningsplatser för undersköterskor och platser för vidareutbildning på yrkeshögskolan.

* Minutscheman avskaffas i hemtjänsten.

* Moderaterna lovade förra veckan 51 miljarder kronor ytterligare till välfärden, varav 10 vilkorade miljarder till kommuner, som uppfyller vissa krav. Socialdemokraterna lovar att ”öka med minst 65 miljarder jämfört med 2014”.