Det nya partiet Nyans ska värva väljare från Januaripartierna och räknar med att komma in i kommunfullmäktige i Sveriges tre största städer vid valet 2022.

Partiet byggs nu upp från grunden.

–  Vi har lokalavdelningar i Göteborg, Malmö, Västerås och Eskilstuna. Det finns folk i Linköping och Norrköping som vill starta avdelningar där och vi har även personer i små kommuner, i bland annat Växjö och Sigtuna, säger Nyans ordförande Mikail Yüksel.

Ytterligare en bit partistruktur är på plats i form av arbetsgrupper för de olika sakfrågorna:

* utrikes

* bostad

* migration/integration

* hälso- och sjukvård

* lag och ordning

* skolpolitik

* miljö och energi

Arbetsgrupperna leds av olika personer. Men det är endast en person vars namn har offentliggjorts, Lotta Slim, som leder den skolpolitiska arbetsgruppen.

– Det är inte säkert att de vill jobba aktivt i partiet senare, de kanske bara vill vara med och utveckla politiken nu.

En del av ledarna för arbetsgrupperna kan bli talespersoner för partiet.

– Talespersonerna kommer att nomineras till partistyrelsen. Vi vill jobba sakta men säkert.


Ska ni inte ha en arbetsgrupp för näringsliv och ekonomi?
 –  Det kommer. Nyans ska inte var ett företagsfientligt parti. Vi tycker att regelverken för småföretagen behöver förenklas och vi vet att många jobb skapas hos småföretagen. När det gäller stora företag, ber jag att få återkomma.

Nästa aktivitet för Nyans sker den 7 mars då en medlemsträff hålls i Malmö. Därefter håller partiet sin första kongress i november.

– Innan dess ska gå ut med ett förslag på stadgor. Även partiprogrammet ska presentera före kongressen.

Vilket parti har ni mest gemensamt med?
 – Då väljer vi S, V, C och L och även MP. Det är främst från dem vi kommer att välja röster. Men vi kommer att hämta röster från alla partier utom SD.

Varför är det just Januari-partierna ni främst ska hämta röster ifrån?
 – Vi tycker att vi haft liknande värderingar med de partierna, Det är inte riktigt samma nu. S har var en stark röst för medmänsklighet och öppenhet och det har även C, men de har börjat närma sig högern när de högerpopulistiska krafterna växer, då vill de självklart vinna tillbaka sina röster. Det finns många väljare som röstar på de här partierna för att de vill rösta på det minst sämsta.

Mikail Yüksel räknar med att få politiskt inflytande efter nästa val.

– I Göteborg behöver vi 8 000 röster, i Malmö 4 000 och i Stockholm 12 000 för att komma in i kommunfullmäktige. Det tror vi inte är några problem. Jag är övertygad om att vi kan komma in riksdagen, med hjälp av Malmö-kretsen, om vi kan fixa de ekonomiska förutsättningarna. Det kräver en del pengar att vara med i valrörelsen.


Hur finansierar ni er?
 – Vi har medlemsavgifter och donationer och vi som är aktiva lägger också mycket själva.

Jobbar ni med någon byrå?
– Inte än vi gör allt själva. Men löser det sig ekonomiskt tänker jag att vi ska jobba med en pr-byrå som kan hjälpa oss in i riksdagen.