Regeringen har utsett ledamöter i de samverkansgrupper som ska ”skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar”. Det rör sig om hela 81 ledamöter, som är förordnade till och med 31 augusti 2022.

Ledamöterna är indelade i fyra strategiska samverkansprogram:

näringslivets digitala strukturomvandling

* hälsa och life science

* näringslivets klimatomställning

* kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Näringsminister Ibrahim Baylan (s) samordnar samverkansprogrammen.

samverkansgruppernas ledamöter

näringslivets digitala strukturomvandling
Carla Aguirre, utvecklingschef och vice vd, Tourism in Skåne
Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder (SIS)
Peter Burman, projektledare (Technology), BA Mines, Boliden
Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen
Erik Ekudden, Senior Vice President & CTO, Ericsson
Daniel Gillblad, forskningsansvarig för AI, RISE och Co-director Scientific Vision, AI Innovation of Sweden
Samuel Holmström, vd, Lundqvist Trävaru
Lars Hultman, vd, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola
Karin Johansson, vd, Svensk Handel
Stina Lantz, program manager, IGNITE Sweden
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
Amy Loutfi, professor, Örebro Universitet
Åsa Mohalland, CIO & Senior Vice President, Digital transformation,  Volvo
Vinit Parida, professor, Luleå tekniska universitet
Magnus Rudehäll, strateg för digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT& Telekomföretagen
Aleksandar Zuza, utredare, IF Metall

hälsa och life science
Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Carl Bennet, styrelseordförande Carl Bennet
Elisabeth Björk, vice vd, AstraZeneca Sverige
Mats Björnemo, vd, Sectra Sverige
Anders Blanck, vd LIF
Peter Carstedt, ekonom, spetspatient
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lotta Ljungqvist, vd, GE Nordic region
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Marie Morell, ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKR
Anna Nergårdh, särskild utredare, God och nära vård
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Björn Odlander, vd, Healthcap
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
Sara Riggare, ingenjör, spetspatient
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Helena Strigård, vd, Sweden Bio
Eva Tiensuu Janson, dekan, Uppsala universitet
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
Britt Östlund, professor, KTH

näringslivets klimatomställning
Christian Azar, professor, Chalmers tekniska högskola
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea Sverige
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa
Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna
Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
Emma Nehrenheim, klimatchef, Northvolt
Mikael Nordlander, forskningshef för co2-minskningar på , Vattenfall
Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB
Åsa Pettersson, chef för public affairs och hållbarhet på Scania
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Pia Sandvik, vd, Rise
Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB
Åsa Stenmarck, expert avfall och cirkulär ekonomi, Svenska miljöinstitutet (IVL)
Cecilia Tall, generalsekreterare, Sveriges Textil-och Modeföretag (Teko)

kompetensförsörjning och livslångt lärande
Susanne Ackum, ordförande, Forum för omställning
Mikael Ahlström, grundare och delägare i The Park, SUP46, Sprout Park och delägare i Hyper Island
Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen
Katarina Berg, hr-chef, Spotify
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Hanna Fager, hr-chef på, Volvo Car Group
Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund
Golnaz Hashemzaded bonde, vd, Inkludera
Carl Heath, chef, Rise Professional Education
Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry
Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer
Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting
Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen
Linda Schön Doroci, direktör, Arbetsförmedlingen
Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO
Tuula Teeri, vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kerstin Tham, rektor, Malmö Universitet
Jonas Wettergren, hr-chef, Combient group