Detta då Frivärlds ordinarie chef Katarina Tracz går på föräldraledighet. Tar över gör Oscar Jonsson, säkerhets- och försvarspolitisk kommentator och opinionsbildare vid Försvarshögskolan.

”Det innebär att vi i vårt arbete kommer att fortsätta att utveckla den säkerhetspolitiska debatten i Sverige samtidigt som vi lyfter fram betydelsen av frihandel för ekonomi och politisk stabilitet. Vi kommer också fortsätta sätta in den Europapolitiska debatten i förutsättningarna för svenskt välstånd, säkerhet och politiskt inflytande”, säger EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (m), ordförande för Frivärld.