Dagens Industri köper Dagens Samhälle.

Di-gruppen, Dagens Industri är huvudtidning, har i dag köpt 100 procent av SKLs tidning Dagens Samhälle.

Förvärvet görs ”i linje med Di-gruppens strategi om att bygga positioner i utvalda nischer, i det här fallet inom offentlig sektor”, skriver Dagens Industri.

”Vi ser fram emot att komplettera Di-gruppens starka fokus på bevakning av näringslivet och olika branscher, med journalistik om och för offentlig sektor”, kommenterar Di-gruppens chef Peter Fellman.

”Med Bonnier News som ny ägare får Dagens Samhälle ännu bättre förutsättningar att vara en unik tidning med fokus på välfärd och demokrati med det lokala och regionala perspektivet. Bonnier är en bred mediefamilj och Dagens Samhälle kan utvecklas till en ännu bättre tidning med en långsiktig medieägare”, kommenterar SKLs ordförande Anders Knape.

”Dagens Samhälle är en viktig tidning för förtroendevalda och medarbetare i kommuner och regioner, för nationella beslutsfattare samt för andra som vill ha god förståelse för hur kommunsektorn utvecklas. Det är viktigt för SKL att Bonnier News, som ny ägare, är så tydlig med att det är en position man vill bygga vidare på”, kommentar Anders Henriksson, SKLs andra vice ordförande och vice ordförande i SKL Företag.

Di-gruppen inom Bonnier News övertar ansvar för all verksamhet, inklusive bolagets anställda, lokaler och varumärken.