Det brittiska undersökningsföretaget Yougov var fortsatt olönsamt, även om omsättningen vände uppåt under det senaste räkenskapsåret (brutet i augusti).

Yougov ökade omsättningen med 5,3 procent till 22,7 miljoner kronor. Yougov förbättrade även sitt rörelseresultat genom att minska förlusten med 32 procent till -2,6 miljoner kronor, jämfört med föregående räkenskapsår.

Antalet anställda minskade från 18 till 13 och personalkostnaden sänktes med 26 procent till 9,5 miljoner kronor.

Jämfört med räkenskapsåret 2016/2017 föll Yougovs omsättning med 25 procent.