– Regeringen är pressad när det gäller jobbfrågan. De lyckas inte med jobben, arbetslösheten växer. De lovar väljarna att fixa jobb till människor och har samtidigt problem med opinionen där allt färre litar på moderat jobbpolitik. Det blir svårt att vända, säger Ylva Johansson.
 
Fredrik Reinfeldt meddelade ministerbytet i samband med riksmötets öppnande igår. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström blir biståndsminister efter Gunilla Carlsson, som lämnar regeringen, medan arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson tar över posten som arbetsmarknadsminister.
 
– Man byter minister efter minister. Det är nu den tredje ministern. Man har avverkat två generaldirektörer och snart tillsätts en tredje. Regeringen har problem med jobbfrågan och grundproblemet är inte personen, utan politiken. Det blir inte mer jobb för att man byter minister, säger Ylva Johansson, som också är vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
 
Ni har kallat Hillevi Engström till utskottet. Vad händer nu när Elisabeth Svantesson tar över?
– Det vet jag inte ännu, det måste vi ta reda på.