Pr-byrån Westanders affärer pressades under 2020 av corona-pandemin.

Westanders byråintäkt föll under 2020 med 13 procent till 45,3 miljoner kronor. Byråintäkt per anställd föll med 6,2 procent till 1,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 47 procent till 6,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med 9 procentenheter till 15 procent, vilket är högre än branschen i snitt.

”Årets vinstminskning kommer inte som en överraskning. Coronakrisen skapade en ryckighet i efterfrågan under året och vi har dessutom gjort stora framtidsinvesteringar i höjda löner och nytt kontor”, kommenterar Westanders vd Patrik Westander.

Westander har ett vinstdelningssystem. För 2020 delades 2,6 miljoner kronor av vinsten ut som bonus till personalen. Heltidsanställda fick därmed en bonus på 69 000 kronor, enligt Westander.

”Med den här ekonomiska stabiliteten i ryggen och en förväntad återgång till normalitet ska vi nu satsa på rekrytering under 2021”, berättar Patrik Westander.