Vroom, ett undersökningsföretag inriktat på bilmarknaden, ökade både omsättning och lönsamhet under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september).

Omsättningen ökade med 11 procent till 46 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 7,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 2,8 procentenheter till 17 procent.
Antalet anställa ökade från 16 till 17 snittanställda.

Omsättning per anställd ökade med 4,3 procent till 2,7 miljoner kronor.
Personalkostnaden per anställd minskade med 3,1 procent till 952 000 kronor.