Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, gör sig av med hela sin näringspolitiska avdelning.

Totalt berörs 2-3 personer, inklusive chefen Anna Cederschiöld Stuart.

– Det är inte konstigare än att vi har sett över organisationen. I samband med det har det uppstått arbetsbrist och då har personer slutat till följd av arbetsbristen. Det innebär inte att vi upphör att arbeta med näringspolitiska frågor, men vi ska göra det i andra former, säger Carl Johan Swanson, Kommunikationschef på Visita.

Sker det några andra förändringar?
  – Det är klart att när en näring drabbas så hårt (av corona) som besöksnäringen, så ställs vår organisation på prov. Det gäller inte minst rådgivningen till våra medlemmar, som har ökat. Samtidigt har vi delar som har mindre att göra, vi har ju våra event och Visita-dagar som vi får skjuta på framtiden.

Vad händer med er tidning Besöksliv?
 – Den påverkas inte vad avser antal nummer eller antal webbnyheter, men innehållet har förändrats. Det blir mycket mer reportage om corona och dess konsekvenser.

Dagens Opinion har sökt Anna Cederschiöld Stuart för mer information.

vet du mer? 
här kan du ge information anonymt