Fackförbundet Vision ökar i medlemsantal för tionde året i rad.

Under 2020 fick Vision in över 24 000 nya medlemmar, yrkesverksamma men även studenter. Det är enligt förbundet den näst största ökningen på tio år. Bland yrkesgrupperna är det chefer som ökar mest. Andelen nya som är 30 år eller yngre stod för 27 procent av de nya medlemmarna. 56 procent av de nya medlemmarna är mellan 21-40 år.

Som orsaker till ökningen anger Vision:

* den fackliga rådgivning som förbundet har marknadsfört.
* lanseringen av en ny medlems- app.
* ett ”långsiktigt och strategiskt arbete med ökad facklig närvaro och synlighet på arbetsplatser, universitet och högskolor”.
* pandemin och en ”orolig arbetsmarknad”.

”Att vi nu är rekordmånga 200 000 medlemmar i Vision är ett kvitto på att vi är relevanta för medlemmarna, varje dag. Visions förtroendevalda, ombud och medlemmar ute på arbetsplatserna har alla bidragit till att bygga ett starkt förbund och det ska vi känna oss stolta över”, kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson, och lägger till:

” Under 2021 kommer Vision fortsätta att driva på för ett mänskligare arbetsliv som är både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Det handlar om att medlemmarnas inflytande över lön och villkor ska öka, att arbetsmiljön ska förbättras och att medarbetarnas kompetenser ska utvecklas så att de står trygga när arbetslivet förändras”.