Arbetslivsresurs, som erbjuder tjänster inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering, säljs tull SMTW Personal Holding. Affären träder i kraft först när Konkurrensverket har godkänt den.
Regeringen har kunnat sälja bolaget då det inte var med på den lista över bolag som riksdagens röstade om. Försäljningen skedde utan en budgivning.
– Vi har tidigare genomfört en budgivningsprocess som inte gav något bud som staten ville acceptera. Nu kom det in ett så bra bud att SMTW under en tid haft exklusivitet. Deras bud låg högre än oberoende värderingar av bolaget. Det här är en bra affär för staten, säger Johan Hallberg, Kansliråd för enheten för statligt ägande på Finansdepartementet.
Försäljningskostnaderna kan sluta på 3,3 miljoner kronor. Affärsjuristerna Vinges nota kan sluta på som mest 1 miljon kronor. Ernst & Young, som agerat finansiell rådgivare, kan skicka en slutfaktura på som mest 2 miljoner kronor. Båda dessa byråer har jobbat efter ramavtal. Utöver det har Deloitte Touche anlitats för värdering av bolaget, en syssla som kostar staten 300 000 kronor.