Det är Åsa Elm och Cornilla von Plomgren som ansluter som konsulter till Bohmans.

Åsa Elm har jobbat på pr-byråer som Hill + Knowlton, Diplmat och Geelmuyden Kiese och med kommunikation på bland annat MTR och Riksgälden.

Cornilla von Plomgren har jobbat på byrån Coast och har jobbat med kommunikation på bland annat DHL, Mentor och Action Aid.

”Vi har börjat oberoende av varandra, men vi känner och känner till varandra sedan tidigare. Tillsammans tror jag vi kan komma in i uppdragen från två håll, hållbarhet och affärsutveckling och kommunikation.Och vi kan stötta företagen att utveckla befintliga och tillkommande förmågor att bemöta och förekomma framtidens utmaningar”, berättar Åsa Elm via mejl.

Och vilka kompetenser är gångbara för Bohmans uppdragsgivare idag?
”Jag skulle jag säga förändringsledning/transformation, hållbarhet kombinerat med strategisk affärsutveckling och kommunikation, samt martech, som omfattar både innehåll (content), användarupplevelsen (ux) och hur man knyter ihop detta i leveransen mot kund”.

Åsa Elm, lägger till:

”Vi ser också att ledaregenskaper, värderingar och digital förståelse och förmåga blir allt viktigare”.