Platsen gäller en kvadratkilometer väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals.

”En kommande kärnkraftsanläggning är tänkt att lokaliseras i eller intill Riksintresse Ringhals, ett område som är utpekat för elproduktion och kraftvärme. Vi har genomfört en lokaliseringsutredning som visar att detta område är mest lämpat för att så snabbt som möjligt möta det ökande behovet av planerbar el i Sverige”, kommenterar Desirée Comstedt, projekt- och utvecklingsansvarig för kärnkraft på Vattenfall.

Vattenfalls plan är, enligt ett pressutskick, att ”ta nya reaktorer i drift under tidigt 2030-tal”. Vattenfall berättar också att ”förfrågningar till reaktorleverantörer pågår sedan i somras”.