Det har gått nästan tre dygn sedan Socialdemokraterna på sin kongress bestämde sig för att skriva in skärpta formuleringar om vinster i välfärden i sitt "framtidskontrakt", som är partiets valplattform. Socialdemokraterna vill bland annat "avsevärt" minska vinsterna i välfärden, styra om offentliga upphandlingar till non profit-bolag och ge kommunerna rätt att säga nej till etablering av friskolor. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna, var själv på plats på s-kongressen och har hunnit tänka igenom konsekvenserna av besluten som fattades där.
 
Vad har ni fått för reaktioner från medlemmarna?
‑ Vi har inte fått jättemånga. Jag mejlade ut en sammanfattning direkt efter kongressen och då fick jag en del reaktioner. Medlemmarna tycker det är oroande. Det var väntade reaktioner. De var bekymrade redan innan.
 
Vad är er bedömning av besluten?
‑ Den stora risken är att Socialdemokraterna, om de får bestämma, överlåter makten till kommun- och landstingspolitiker. Får vi en vänstermajoritet, är valfrihetsreformerna hotade, framförallt i landstingen som i praktiken får veto och kan säga nej till företag eftersom Socialdemokraterna vill förbjuda etableringsrätten. I kommunerna är det i dag valfritt att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem). Men Socialdemokraterna gör mycket klart att LOV inte ska vara obligatoriskt.
 
Håkan Tenelius fortsätter:
 
‑ Jag har sett i en del kommentarer att Socialdemokraternas kongressbeslut inte är så mycket mer dramatiska än besluten som fattades 2009 (med Mona Sahlin som partiledare). Men då var inte valfrihetsreformerna genomförda. Nu öppnar Socialdemokraterna för att riva upp valfrihetsreformerna.
 
Under diskussionen var retoriken stundtals hård, någon förtroendevald sa att de privata alternativen skulle stängas direkt efter valseger, andra pratade om att nu blir det stopp för riskkapitalisterna på Cayman-öarna. Hur ser du på det?
‑ Lyssnade man till debatten inför beslutet framstod det med all tydlighet att det är privat drift om är orsaken till kvalitetsbrister i omsorgen. Den uppfattningen är mycket utbredd i partiet. Även om Stefan Löfven har en mer pragmatisk syn, har han inte partiet med sig. Tyvärr överlåter Stefan Löfven som statsministerkandidat de här frågorna till kommunerna. Hade han själv fattat beslut, hade vi varit mindre oroliga. Han förstår förutsättningarna för företagen.
 
Håkan Tenelius fortsätter:

‑ Bortsett från att det är fel i sak, är det väldigt bekymmersamt att den här typen opinionsbildare bidrar till att allmänheten får bilden av att det finns problem i vård och omsorg som man löser genom att förbjuda vissa typer av ägare. Det är absurt och farligt för debatten. Det handlar om folkvalda politiker som vilseleder allmänheten, det är farligt.

 
Vad är ert nästa steg?
‑ Vår långsiktiga strategi är att visa att våra företag kan utveckla kvaliteten och att de har en bättre kvalitet än offentliga aktörer. Jag är övertygad om att det finns många pragmatiska socialdemokratern som vi kan få att förstå att detta är det bästa sättet att använda skattepengar på.
 
Hur tror du vinster i välfärden landar som valfråga?
‑ Jag kan inte se annat än att det blir en jättestor fråga i kommun- och landstingsvalen. Det är där det avgörs om valfriheten ska fortsätta att utvecklas, i kommuner och landsting där det finns risk/möjlighet att Socialdemokraterna får makten.
 
Finns det risk att opinionstrycket smittar av sig även på Alliansen, vi har ju sett att Moderaterna inte längre prioriterar att gör LOV obligatoriskt?
‑ Jo, och vi talar med alla partier. Självklart vill vi visa även för Alliansen hur vi ska utveckla kvaliteten inom vård och omsorg. Det är inte bara socialdemokratiska politiker som måste vinnas. Det vi kan stödja oss på är att opinionen är väldigt tydlig med att den vill ha valfrihet och att det finns en förståelse hos allmänheten att det då också måste finnas företag. Är valfriheten viktig, lägger väljarna rösterna på den som försvarar valfriheten.
Hur ser du på LOs roll?
‑ Det var uppenbart att LO och den mer extrema vänsterfalangen fick inflytande över besluten. Men vi har inga problem med LO i sig.
 
Vad kan ni bli bättre på i er opinionsbildning?
‑ Vi har vari för dåliga på att förklara hur vinster och överskott används i företagen. Vi har tillåtit bilden av att vinster delas ut till ägare att sätta sig. Vi har inte visat att vinsterna tillfaller välfärden. Där måste vi skärpa oss.