Kommunal presenterade i dag sin syn på frågan om vinster i välfärden. I en debattartikel på Dagens Nyheter i dag, och på en efterföljande presskonferens, lade facket fram ett förslag som skulle innebära bindande nationella regler för bemanning inom välfärden.
 
Till exempel ska minst 90 procent av personalen vara tillsvidareanställda och minst 90 procent av personalen ska dessutom anställas på heltid. Detta som ett sätt att begränsa möjligheten för välfärdsbolag att ta ut vinster.
 
Men förslaget tas inte emot med öppna armar av Vårdföretagarna.
 
– Som de beskriver det innebär det ju att man gör det omöjligt, både för kommunala och privata utförare att hitta nya lösningar. Det viktiga är att man har kompetensen på plats när den behövs, det är nyckeln för en god vård och en god omsorg. Den här stelbenta regleringen som Kommunal beskriver är inte ett sätt att nå den flexibilitet som krävs för att fixa det, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
 
Vårdföretagarna är nu i full färd med att analysera Kommunals förslag och Håkan Tenelius konstaterar att det finns många detaljer som kan behöva en noggrannare läsning.
 
– Men man kan notera att Kommunal inte föreslår någon vinstbegränsning, vilket är en tillnyktring som vi tycker är bra. Vi får hoppa att övriga LO också lyssnar på detta.