Det var för tre år sedan som Vårdförbundet slöt ett treårigt avtal om området på Hästgatan i Visby, där de satt upp en så kallad vårdmötesplats. I år gick kontraktet ut och någon annan hann före att boka platsen. Förbundet anordnar i år istället seminarier på olika platser och sörjer inte förlusten allt för mycket.
– Vi kommer vara lite här och var. Dessutom innebar det mycket jobb för alla arrangemangen vi hade där, och för de stunder andra hyrde in sig på området. Det här blir därför enklare, säger Anna Nybom Chance på Vårdförbundet.
 
Istället lägger Vårdförbundet krutet på uppmärksammade pr-aktiviteter, som reklambyrån Familjen har hjälpt till att utforma. Vad som händer vill hon dock inte avslöja.
– Det kommer att bli uppseendeväckande och väldigt bildmässigt.
 
Vilka frågor lyfter ni upp?   
– Vi kommer att fokusera på äldrehälsovården och kommer på vårt eget seminarium att presentera vår idé om hur världens bästa äldrehälsovård skulle kunna se ut i Sverige om vi följer samma modell som för barn- och mödravården alltså förebyggande och med rationella program.
 
Hur mycket pengar lägger i på Almedalen?         
– Det vet jag inte, men det blir ju betydligt mindre i år när vi inte hyr platsen på Hästgatan.