Omsättningen hamnade på 854 miljoner kronor. 13 procent högre än 2020 och 12 procent höge än corona-fria år 2019. Intäkterna kom dels från drygt 123 000 prenumeranter som gav ökade intäkter med 7 procent till 434 miljoner kronor.
Annonsförsäljningen, mestadels digitala annonser samt DI Weekend, ökade med 24 procent till 261 miljoner kronor.
Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 209 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 25 (20) procent.  Detta rensat för jämförelsestörande poster.
Dagens Industri pressade personalkostnaderna med 2,9 procent till 104 miljoner kronor.
Antalet snittanställda föll från 94 till 89.