Andelen företag som ser påverkan på försäljning och personalneddragningar till följd av corona-viruset ökar. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.

526 svarande företag svarade på Svenskt Näringslivs snabbenkät, som utfördes måndagen 9 maj med en svarsfrekvens på 35 procent.

Svenskt Näringslivs företagarpanel
* 25 procent (18 procent förra veckan) ser att det finns risk för personalneddragningar.
* 26 (16) procent ser påverkan på order/försäljning
* 28 (19) procent ser störningar i materialtillförsel/produktion

I måndags skickade Svenskt Näringsliv också sin en lista med förslag på åtgärder som ”borde införas snabbt” till regeringen.

Svenskt Näringslivs förslag
* Anstånd med skatteinbetalningar vad gäller arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för de anställda.

* Låt företag slippa att betala moms vid kundförluster.

* Svensk Exportkredits låneram och kapitaltillskott utökas.

* Ramen för Exportkreditnämndens exportkreditgarantier höjs.

* Möjlighet för Almi att ge krislån.

* Reformen för korttidsarbete ska börja gälla omgående, inte 1 augusti.