Pr-byrån Friends Agenda hade ett tufft år 2019.

Omsättningen för Friends agenda minskade med 22 procent till 13 miljoner kronor. Rörelseförlusten ökade med 12 procent till -368 000 kronor. Under år 2019 minskade byrån sina kostnader från 17 till 13 miljoner kronor. Personalstyrkan nästan halverades från 13 till sju snittanställda.