Vänsterpartiet har tagit fram ett eget 73-punktsprogram som partiet ”gärna skulle ha förhandlat med regeringen om”.

Vänsterpartiet kallar sitt program för Ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Vänsterpartiet anser att programmet hade gett ”Sverige en helt annan politisk inriktning”.

Programmet bygger på tidigare lagd politik från Vänsterpartiet.

Bland annat vill Vänsterpartiet

* avskaffa Rot, Rut och införa en ”bankskatt”.

* förstatliga elnätet.

* införa en ny modell för räntesättning som bygger på internbankräntan Stibor.

* ta bort ”allmän visstid”.

* påbörja införandet av sex timmars arbetsdag.

* införa vinstbegränsningar i välfärden.

* tillsätta en kommission för att” komma till rätta med det kraftigt ökade antalet sjukskrivna med utmattningssymtom”.