I anslutning till riksdagens nya arbetsår har en debatt om antalet riksdagsledamöter startat. I dag skrev Henrik von Sydow (m) i en debattartikel i Aftonbladet att Moderaterna vill se ett kraftigt minskat antal ledamöter. Partiet tycker att 249 är lagom siffra.
 
Henrik von Sydow, som tidigare varit partiets representant i den nu avslutade grundlagsutredningen, anser att det är för få väljare som vet vilka som representerar dem i riksdagen och att det minskar ansvarsnivån hos folkvalda politiker. En minskning skulle också innebära att ledmöterna tvingas lära in bredare kunskaper och inte bara snöa in på enskilda ämnen, skriver han.
 
Även delar av de borgerliga partierna är för en minskning av antalet ledamöter, i synnerhet inom Folkpartiet. Vänsterpartiet vill däremot inte se några förändringar.
– Vi kan inte se någon anledning att minska antalet, det är bra att mindre partier ges möjlighet att ha en bred representation i riksdagen. Dessutom är det viktigt att bibehålla den geografiska spridningen med representanter från hela landet, säger Mia Sydow Mölleby som sitter i konstitutionsutskottet för Vänsterpartiet.
 
Mia Sydow Mölleby pekar på risken med att småpartier kan få mindre inflytande om ledmöterna blev färre.
– Det är ingen slump att det är ett stort parti som lyfter frågan. Minskar man med 100 ledamöter kommer många från de mindre partierna inte ha möjlighet att delta i utskotten. Det kanske stämmer att en minskning skulle ge större ansvar för enskilda ledamöter men för små partier har ledamöterna redan tillräckligt stora uppgifter som det är i dag.
 
Oscar Örum