– Vi reagerade på att så många som en tredjedel som jobbar på Södersjukhuset i Stockholm, en av Nordens största akutmottagningar, tycker att det är kvinnans fel om hon blir misshandlad. Det visar ytterligare på att man faktiskt behöver kunskap och utbildning om det här, säger Vänsterpartiets riksdagsledamot Eva Olofsson.
 
Vänsterpartiets lösning är att införa obligatoriska genuskurser i vissa yrkesutbildningar, som till exempel polis-, läkar- och sjuksköterske-, och socionomutbildningen. Enligt partiet borde alla med dessa yrken ha kunskap om vilka maktstrukturer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor och sexualvåld.
– Genusperspektivet borde man ha på alla frågor. Utbildar du dig till exempelvis läkare så bör du inte bara lära dig vad som skiljer män och kvinnor åt rent biologiskt, utan det borde också ingå ett genusperspektiv här, om hur levnadsförhållanden och andra saker fungerar, hur vården ska kunna jämställas mellan könen, säger Eva Olofsson.
 
I ett skriftligt brev som Eva Olofsson i dag lämnat över till Nyamko Sabuni (fp) frågar hon sig vad jämställdhetsministern ska göra för att högskolorna ska ge ”nödvändig kunskap om mäns våld mot kvinnor”.
 
Vad tror du hon svarar?
– Man får oftast svaret att det är så mycket som ska vara med, att vi inte kan ha med allt. Eller att det är något som utbildningsinstitutionerna själva får bestämma. Men hon får stå för sitt eget svar.
 
Ardalan Samimi