Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson inledde pressträffen med att såga regeringens jobbpolitik som hon hävdar har lett till en ”explosionsartad ökning av långtidsarbetslöshet”.
 
– Människor som varit arbetslösa i två år eller längre har ökat med 188 procent. Andelen som varit arbetslösa i sex månader har ökat med 70 procent. Det betyder att människor blir kvar i långvarig arbetslöshet, säger hon.
 
Liksom alla andra partier fokuserar Vänsterpartiet på jobben i sin budget som de tror ska skapa 100 000 fler arbetstillfällen än regeringens förslag.
 
Stor fokus läggs på kommunsektorn och välfärden. Bland annat vill Vänsterpartiet höja statsbidraget till kommunerna, men också avsätta fyra miljarder kronor för att öka bemanningen och kvaliteten inom äldreomsorgen och tre miljarder kronor till ett treårigt investeringsstöd till kommunsektorn.
 
1 miljard kronor går till en vårdplatsgaranti som partiet hävdar skapar 1 000 nya vårdplatser. Som partiet tidigare aviserat ska också 6 miljarder kronor öka lärartätheten.
 
Totalt kostar Vänsterpartiets investeringar i kommunsektorn 90 miljarder kronor under perioden 2013-2015.
 
Partiet vill också få fler hyresrätter och har målet att om fem år bygga 20 000 fler lägenheter. Investeringarna i byggsektorn mellan 2013 och 2015 uppgår i Vänsterpartiets skuggbudget till totalt 28,8 miljarder kronor. Till exempel ska ett hissbidrag på 100 miljoner kronor per år. Välfärdslokaler och flerfamiljshus ska upprustas för 16,5 miljarder kronor.
 
Under perioden 2013-2015 avsätts 14 miljarder kronor för energiomställningar, där bland annat en utbyggnad av solenergi kostar 420 miljoner kronor per år och en utveckling av vindkraften uppgår till 285 miljoner kronor per år.
 
Enligt Ulla Andersson har den borgerliga regeringen ”ensidigt satsat på skattesänkningar” som inte skapat några nya jobb. Partiet vill höja flera skatter och avskaffa några av regeringens reformer.
 
Bland annat vill partiet slopa jobbskatteavdraget, som de hävdar främst gynnar män som har högre inkomster än kvinnor. Dessutom tror de inte att jobbskatteavdraget skapar några nya jobb och pekar på IFAUs rapport från tidigare i år som visade att det inte går att utvärdera reformens effekt.
 
Vänsterpartiet vill trappa av jobbskatteavdraget från en månadsinkomst på 30 000 kronor. Personer med högre inkomst får alltså en skattehöjning och de som tjänar mer än 50 000 kronor får inget jobbskatteavdrag alls.
 
Istället föreslår de en sänkning av inkomstskatten för utsatta personer, som sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer, med två miljarder kronor. För en servitör innebär det 410 kronor mer i plånboken per månad, medan en civilingenjör får 1 820 kronor mindre.
 
Dessutom ska rut- och rot-avdraget avskaffas som tillsammans skulle ge staten nästan 40 miljarder kronor.
 
Regeringens förslag på sänkt bolagsskatt kritiseras av Vänsterpartiet som istället vill höja skatten till 28 procent. Även restaurangmomsen bör höjas till 25 procent.