På Aftonbladets debattsida går Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och miljö- och klimatpolitiska talesperson Vänsterpartiet Elin Segerlind till attack mot Miljöpartiet:

” Allt för länge har andra partier talat fint om miljön och lovat stort bara för att i regeringsställning leverera alldeles för lite. Vi vill agera och se en tydlig plan för hur våtmarkerna ska återställas”.

Och vidare:

”Det duger inte med politiker som inte tror på politikens förmåga och lägger över ansvaret på marknaden. Under alldeles lång tid har en sådan hållning fått styra med ödesdiger passivitet som följd”.

Men Vänsterpartiet:

”är berett att axla ett stort ansvar och vara den kraft i kommande regering som ser till att insatser för klimatet och biologiska mångfalden genomförs strukturerat, med folklig förankring och i den omfattning som situationen kräver”.

Vänsterpartiet föreslår att

* ”minst fem miljarder kronor mer per år jämfört med dagens nivå för att skydda värdefull natur och återställa våtmarker”.

* ”ansvariga myndigheter ska ges ordentliga resurser och tydliga instruktioner om att skydda den biologiska mångfalden och stärka skyddet av skogen”.