Den särskilda utredaren Maria Eka överlämnade i dag betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag. Det får Journalistfacket och Utgivarna att hoppas på att en medieombudsman kunna komma på plats i Sverige.

Utredningen har utrett möjligheterna att införa ett nytt medieetiskt system som skulle kunna ersätta Granskningsnämndens uppgifter. En person som känner sig felaktigt behandlad ska kunna vända sig till en instans, oavsett medieföretag.

”Det är väldigt positivt att utredningen kommer fram till att det går att överlåta viss kontroll som idag ligger på Granskningsnämnden till det självreglerande systemet. Vi hoppas att politikerna så snabbt som möjligt nu genomför de förändringar som behövs”, kommenterar Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.

”Förslaget i utredningen är mycket välkommet och gör att arbetet med det nya utvidgade medieetiska systemet nu kan intensifieras. Vi siktar nu på att kunna installera den första Allmänhetens Medieombudsman i början på nästa år”, kommenterar Patrik Hadenius, vd för Utgivarna.