Vad exakt gör du?
– Mitt huvudupprag är att titta på hur staten fungerar regionalt, samspelet mellan länsstyrelserna, och mellan andra statliga myndigheter. Sedan kommer jag att till Lucia 2012 att leverera ett förslag om hur staten ska se ut, säger Mats Sjöstrand.
 
Vid sidan av det har utredningen även som uppgift att granska ansökningar om regionindelning.
– När det gäller bildandet av regioner, alltså att landsting ska gå samman, då har regeringen bestämt att det ska växa underifrån. Det är politiker på regional och lokal nivå som ska bestämma. Min roll är att prata med dem om hur det ska se ut, säger Mats Sjöstrand.
 
Han fortsätter:
– Ska man bilda region, då läggs landstingen ner och nya församlingar måste skapas som ska väljas. Det betyder att man bara kan bilda regioner var fjärde år. Om man nu vill bilda en region till 2015 så måste man komma in med en ansökan till januari 2012. Just nu ser det inte ut som om kommer många sådana ansökningar.
 
Hur kommer det sig?
– Eftersom det ska växa underifrån måste man på regional och lokal nivå hitta lösningar, det har man alltså inte gjort. I Göteborg har till exempel politikerna gjort klart att de inte går vidare med sammanslagningen av regionen Västra Götaland och landstinget i Värmland, då de inte har kunnat komma överens.
 
Så, vad gör du fram till 2012?
– Jag fortsätter att jobba med staten. I dag har vi 21 länsstyrelser, vars grunduppdrag formulerades på 1950-talet. Sedan dess har det hänt mycket och man har flyttat uppgifter till och från länsstyrelsen. Vi går igenom och försöker hitta ett stringent uppdrag som passar. Vi går igenom alla deras uppgifter och tittar på hur det sköts, hur effektivt det är. Det låter tråkigt, men det är faktiskt roligt.
 
Utredningen presenteras i slutet av 2012, vad händer sedan?
– Då lägger vi fram ett förslag, som med all säkerhet inte kommer att innehålla att vi fortsättningsvis har 21 länsstyrelser. Det är inte effektivt. Efter att jag lagt mitt betänkande hoppas jag att det blir en proposition som leder till förändring.
 
Ardalan Samimi