Omsättningen ökade med 3,6 procent till 9,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från  negativa -13 000 till en rörelsevinst på 40 000 kronor.  Antal snittanställda uppgick till 2 personer.