Konsumentpanel-leverantören Userneeds ökade omsättningen i Sverige med 31 procent under 2018.

Omsättningen ökade därmed till 11,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 50 procent till 60 000 kronor.  Personalkostnaden ökade med 48 procent till 3,2 miljoner kronor. Bolaget hade under 2018 fyra snittanställda.