Userneeds förvärvades i januari av Norstat. Under 2021 ökade omsättningen i Userneeds med 18 procent till 10,1 miljoner kronor. Ett negativt rörelseresultat på – 27 000 kronor år 2020 förbättrades till en rörelsevinst på 185 000 kronor. Bolaget hade två anställda.

Revisorn är inte nöjd med Userneeds sätt att hålla i räkenskaperna och skriver i bokslutet att bolaget inte ”i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat skatter och avgifter”.
Årsredovisningen har ”inte upprättats i sådant skick att det varit möjligt” att ”hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång”.

Dessutom har bolagets egna kapital understigit hälften av aktiekapitalet, utan att någon kontrollbalansräkning upprättats.