Urban Karlström, ekonomie doktor och tidigare statssekreterare ersätter Anna Hedborg som ordförande för första AP-fonden. Förre statsrådet Pär Nuder ersätter Claes de Neergaard som ordförande för tredje AP-fonden och Ebba Lindsö ersätter Lennart Jeansson som ordförande för sjätte AP-fonden.
 
Varför byts just de här personerna ut?
– Generellt har väldigt många personer suttit i många, många år i AP-fondernas styrelse, så det var naturligt med förnyelse. Även förra året utsågs en hel del nya ledamöter, säger Victoria Ericsson, pressekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman.
 
De 16 nya ledamöterna
Första AP-fonden
Ekon.dr. Urban Karlström, ordförande
Docenten Annika Sundén, vice ordförande
Professorn Ulf Axelsson, ledamot
 
Andra AP-fonden
Verkställande direktören Helén Källholm, ledamot
 
Tredje AP-fonden
Förra statsrådet Pär Nuder, ordförande
Jur.kand. Björn Börjesson, vice ordförande
 
Fjärde AP-fonden
Professorn Ing-Marie Gren, ledamot
Fil.dr. Stefan Lundbergh, ledamot
Kommunalrådet Lena Micko, ledamot
Ledamoten Jakob Grinbaum har utsetts till ny vice ordförande.
 
Sjätte AP-fonden
Civilekonomen Ebba Lindsö, ordförande
Professorn Per Strömberg, vice ordförande
Civilekonomen Henrik Dagel, ledamot
 
Sjunde AP-fonden
Direktören Adine Grate Axén, vice ordförande
Adjungerade professorn Gunnar Andersson, ledamot
Verkställande direktören Kerstin Hermansson, ledamot
Chefsekonomen Mats Kinnwall, ledamot
 
Samtliga ledamöter förordnas från och med den 26 maj 2011 för tiden till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2011.
 
På grund av ett förbiseende från regeringens sida måste tidigare vice ordförande i Sjätte AP-fondens styrelse, Jan E. Kvarnström, lämna styrelsen på grund av att han inte är bosatt i Sverige, vilket en ledamot i Sjätte AP-fondens styrelser enligt lag måste vara.