Det berättar han själv i ett uttalande på organisationens hemsida.
 
Han slutar efter att ha varit vd i nio år. Han skriver:
 
"Jag anser att våren 2014 är en naturlig tidpunkt för en ordnad stafettväxling. Det är då dags för en ny kraft att ta vid och leda Svenskt Näringslivs viktiga arbete med att stärka företagsamheten och därmed det som är själva grunden för vårt lands välstånd."
 
Urban Bäckström tackar i sitt meddelande en mängd personer. De är:
De fyra styrelseordföranden "jag haft förmånen att arbeta med under årens lopp": Michael Treschow, Signhild Arnegård Hansen, Kenneth Bengtsson och Jens Spendrup.
 
Medlemmarna i Svenskt Näringslivs ledningsgrupp Christer Ågren, Annika Lundius, Marie Rudberg.
Opinionsbildarna Janerik Larsson, tidigare kommunikationschef och vice vd och hans efterträdare Lars Göran Johansson.
 
Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Hans Bergström som "på ett mycket pedagogiskt sätt" har beskrivit den utmaning Sverige nu står inför:

 

Experter och företagare som Rune Andersson, Carl Bennet, Britt Danielsson, Lars Jansson, Uno Petersson och Maud Spencer.