Public affairs-byrån Urban Advisors ökade omsättningen och rörelseresultatet under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september). Ägarna firade med vinstuttag.

Urban Advisors ökade omsättningen med 58 procent till 7,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade i linje, med 59 procent och rörelsemarginalen låg kvar på höga 36 procent. Ägarna tog ut en miljon kronor av vinstmedlen.

Personalstyrkan ökade från två till tre snittanställda och personalkostnaden steg med 9,6 procent till 7,6 miljoner kronor.